19 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 289 VIEWS

ดูแลลำไส้อย่างต่อเนื่อง พบกับ SOP ชุดใหม่ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2564

การสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง SOP NEXT

ดูแลลำไส้อย่างต่อเนื่อง 

พบกับ SOP ชุดใหม่ 
เริ่มตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

body1_Health38_Jun21.png

แบบต่อเนื่อง 11 เดือน

ซื้อนิวทริไลท์ โพรไบโอติก 1 กล่อง
และนิวทริไลท์ ไฟเบอร์ พาวเดอร์ 1 กล่อง
เดือนละ 1 ชุด ต่อเนื่อง 11 เดือน
extra_Health38_Jun21.png

รับส่วนลด
20% ในเดือนที่ 10 จากราคาปกติ 2,980 บาท (เอพี) และ รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ชุดในราคาปกติ พร้อมรับฟรี 1 ชุด มูลค่า 2,980 บาท (เอพี) ในเดือนที่ 1110m_Health38_Jun21.png


แบบต่อเนื่อง 6 เดือน

ซื้อนิวทริไลท์ โพรไบโอติก 1 กล่อง
และนิวทริไลท์ ไฟเบอร์ พาวเดอร์ 1 กล่อง

เดือนละ 1 ชุด ต่อเนื่อง 6 เดือน
extra_Health38_Jun21.png

รับส่วนลด
50% ในเดือนที่ 6 จากราคาปกติ 2,980 บาท (เอพี)

6m_Health38_Jun21.png

เงื่อนไขสำคัญในการสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง (SOP) โปรแกรมนิวทริไลท์

1. รายการ SOP ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย Super Non-Stop สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่
2. จำกัดสิทธิ์การสั่งซื้อไม่เกิน 5 ชุด/รหัสประจำตัว (นับรวมทั้งแบบจัดส่งและรับเอง)
3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีกำหนดสิ้นสุด ยกเว้นบริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลง
4. กรณีมีการคืนสินค้าหรือหยุดซื้อสินค้าก่อนโปรแกรมสมัครจะสิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการสั่งซื้อแบบต่อเนื่องสำหรับรายการ (Profile) นั้น
5. หากต้องการสมัคร ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาติดต่อแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000
6. สำหรับชุด SOP นิวทริไลท์ แบบสั่งซื้อ 6 เดือน ระบบจะเริ่มนับรอบใหม่ในเดือนถัดไป และสำหรับชุด SOP นิวทริไลท์ แบบสั่งซื้อ 11 เดือน ระบบจะเริ่มนับรอบใหม่ในเดือนที่ 13
7. สินค้าสมนาคุณได้รับฟรีหรือรับสิทธิ์แลกซื้อในราคาพิเศษ จะต้องเป็นสินค้าเดียวกับที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดส่งให้ท่านหรือท่านสามารถเลือกรับเองที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
8. สินค้าสมนาคุณจะไม่ได้รับคะแนนพีวี/บีวี สินค้าแลกซื้อราคาพิเศษจะได้รับอัตราส่วนของพีวี/บีวีปกติ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. กรณีรายการ SOP ที่สมัครไว้มีรอบสั่งซื้อ SOP ที่ตรงกับช่วงโปรโมชั่นปกติ ท่านสามารถขอรับสิทธิ์ผ่อนผันรอบการสั่งซื้อ SOP เป็นรอบถัดไป
10. กรณีสมัคร SOP แบบจัดส่งถึงบ้าน หากท่านมีความจำนงที่จะเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นใดๆ ท่านสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้า 3 วันทำการของรอบการตัดบัญชีของท่านที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือผ่านทาง Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000 กด 2

foot_Health38_Jun21.png