17 JUN 2022 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 423 VIEWS

จัดให้ตามคำขอ! SOP นิวทริไลท์ แพ็ค | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2565

จัดให้ตามคำขอ!

jul22-health5-04.png
ตั้งแต่ 2 ก.ค. 65 เป็นต้นไป
jul22-health5-03.png
นิวทริไลท์ คอนเซ็นเทรต แพ็ค
(รหัส 12-5565TH) ราคา 1,400 บาท

jul22-health5-06.png
นิวทริไลท์ ไวทัล แพ็ค
(รหัส 12-5566TH) ราคา 1,600 บาท

jul22-health5-07.png
นิวทริไลท์ ดับเบิ้ลยู แพ็ค
(รหัส 12-5567TH) ราคา 1,400 บาท

ซื้อนิวทริไลท์ แพ็ค 1 กล่อง
(โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่สมัครไว้แล้ว ตลอดระยะเวลาโปรแกรมการสั่งซื้อได้)

jul22-health5-05.png


jul22-health5-08.png


หมายเหตุ
1. รายการ SOP ไม่สามารถร่วมสิทธิ์กับรายการส่งเสริมการขายอื่น
2. จำกัดสิทธิ์การสั่งซื้อไม่เกิน 5 ชุด/ผลิตภัณฑ์/รหัสประจำตัว (นับรวมทั้งแบบจัดส่งและรับเอง)
3. รายการ SOP ที่สมัครไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาโปรแกรม SOP ได้ หากต้องการผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่านสามารถสมัครรายการนั้นๆ เพิ่มเติมได้
4. กรณีการคืนสินค้า หรือหยุดซื้อสินค้าก่อนโปรแกรมจะสิ้นสุด บริษัทขอยกเลิกการสั่งซื้อแบบต่อเนื่องรายการนั้น
5. สินค้าสมนาคุณที่ได้รับฟรี (ไม่ได้รับคะแนนพีวี/บีวี) หรือสินค้าที่ซื้อในราคาพิเศษ (ได้รับพีวี/บีวีตามอัตราส่วน และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) จะต้องเป็นสินค้าเดียวกับ รายการ SOP ที่สมัครไว้ โดยบริษัทจะจัดส่งให้ท่านหรือสามารถเลือกรับเองได้ที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
6. กรณีรายการ SOP ที่สมัครไว้ มีรอบการสั่งซื้อตรงกับช่วงโปรโมชั่นปกติ ท่านสามารถขอรับสิทธิ์ผ่อนผันรอบการสั่งซื้อ SOP เป็นรอบถัดไป โดยรายการโปรโมชั่นที่ซื้อ ต้องตรงกับรายการ SOP ที่สมัครไว้ทุกรายการ
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. สำหรับชุด SOP นิวทริไลท์แบบสั่งซื้อต่อเนื่อง 6 เดือน ระบบจะเริ่มนับรอบใหม่ในเดือนถัดไป และสำหรับชุด SOP นิวทริไลท์แบบสั่งซื้อต่อเนื่อง 11 เดือน ระบบจะเริ่ม นับรอบใหม่ในเดือนที่ 13
9. หากต้องการสมัคร ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาติดต่อแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000