06 FEB 2024 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 1243 VIEWS

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์แอมเวย์

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกชิ้น เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเห็นผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง เราจึงยึดมั่นใน “มาตรฐาน 5 ป.” เป็นหนึ่งในพันธสัญญาจากแอมเวย์ที่ตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ด้วยการสร้างสรรค์ วิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบทุกโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

“ประโยชน์”

มากประโยชน์ซึ่งพิสูจน์ได้ตามที่กล่าวอ้าง

“ประหยัด”

เทียบปริมาตรต่อการใช้จริง
ให้ความประหยัดได้สูงกว่า

“ประสิทธิภาพ”

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมีศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาของสินค้าเอง
จึงมั่นใจในประสิทธิภาพที่มากกว่า

“ปลอดภัย”

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ผลิตด้วยความใส่ใจ
ต่อผู้บริโภคและโลกของเรา

“ประกันความพอใจ”

เหนือกว่าการรับประกันใดๆ ด้วยการรับประกันความพอใจในผลิตภัณฑ์ให้ทุกท่าน หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทยินดีรับคืนผลิตภัณฑ์และจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

มิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนที่ยืนยาว

คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจแอมเวย์ เราจึงมุ่งหวังให้ผู้บริโภคของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ที่ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอยู่เสมอ ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายไลฟ์สไตล์มามากกว่า 60 ปี