22 APR 2024 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 443 VIEWS

37ᵀᴴ Anniversary of Amway Thailand | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤษภาคม 2567

h_Corp_May2024.jpg


มุ่งสร้าง “สุขภาพและสุขภาวะที่ดี”

เพื่อการมี Healthspan ที่ยืนยาวของทุกคน

 “Helping people
 live better, healthier lives

แอมเวย์มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยพัฒนาแนวทางให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ ในปีที่ 37 ของแอมเวย์ประเทศไทยและปีต่อๆ ไปโจทย์สำคัญของเราไม่ใช่เพียงแค่การช่วยให้ผู้คนมีอายุที่ยืนยาว แต่ยังรวมถึงการมีช่วงอายุที่สุขภาพดี (Healthspan) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้าง “สุขภาพและสุขภาวะที่ดี” (Health and Wellbeing)

body1_Corp_May2024.jpg


แอมเวย์ลงมือทำสิ่งใดบ้าง?

เพื่อสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ทุกคน

p1_Corp_May2024.png
HEALTHY BODY

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและความใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของผู้คน

PERSONAL GROWTH

เรามีกิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

p2_Corp_May2024.png

p3_Corp_May2024.png
HEALTHY MIND

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพจิตใจที่ดี

FINANCIAL WELLBEING

เรายืนหยัดในการเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ที่มองหาโอกาสได้สร้างความมั่นคงทางการเงิน

p4_Corp_May2024.png

p5_Corp_May2024.png
COMMUNITY CONNECTION

เราริเริ่มรวมกลุ่มผู้คนที่มีความสนใจแบบเดียวกันเพื่อให้เป็นคอมมิวนิตีที่ดี

HEALTHY PLANET

เราใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเราทุกคน

p6_Corp_May2024.png

สุขภาพดี ชีวิตดี เริ่มที่แอมเวย์