27 JUN 2022 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 177 VIEWS

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2565


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วันนี้ขอชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากเพิ่งประกาศ และเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อไม่นานมานี้ นั่นคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งบริษัทแอมเวย์ได้เตรียมการเพื่อรองรับการประกาศใช้ข้อกฎหมายนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในกระบวนการต่างๆ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทุกประการ นอกจากนี้ สองผู้สถาปนาแอมเวย์ยังให้ความสำคัญในการรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของนักธุรกิจแอมเวย์มาตั้งแต่เริ่มธุรกิจด้วย ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์” ที่ได้ระบุการให้ความสำคัญในประเด็นนี้ไว้ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบัน

body1_Banner_Jul22.png

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่หลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้มาก่อนแล้ว ซึ่งประเทศเหล่านี้มีสาขาของบริษัทแอมเวย์ตั้งอยู่ด้วย โดยสาระสำคัญในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องไม่ให้มีการนำข้อมูลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ไม่สมควร ซึ่งอาจเกิดปัญหากับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก และสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือโทรศัพท์ที่โทร.มาเสนอสินค้าหรือสมัครสมาชิก รวมถึงเสนอโปรโมชั่น การกู้เงิน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่บัญชีธนาคารที่รั่วไหล ข้อมูลส่วนตัวที่มิจฉาชีพสามารถนำไปใช้เพื่อแบล็กเมลหรือข่มขู่ได้ ข้อมูลที่หลุดไปเหล่านี้ก็มาจากการขาดความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ข้อมูลของเราไป ไม่ว่าจะเป็นการนำไปเปิดเผยให้กับ ผู้อื่นทราบ หรืออาจถึงขั้นนำไปขายให้ผู้อื่น

ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเน้นหนักที่การเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งขอย้ำว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สรุปง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจในเบื้องต้นคือ หากเราจะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดมารวบรวม ผู้เก็บรวบรวมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวนั้นเสียก่อนจึงจะสามารถจัดเก็บได้ อีกทั้งต้องมีรายละเอียดชัดเจนว่า จะเก็บไว้ในระยะเวลาเท่าไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด กฎหมายฉบับนี้จะนำความเหมาะสมและเหตุผลในการจัดเก็บ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ มาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาด้วย สำคัญที่สุดคือ ข้อมูลดังกล่าวจะได้ไม่หลุดรอดไปจากผู้จัดเก็บอย่างเด็ดขาด หากเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต

body2_Banner_Jul22.png

ตัวอย่าง หากนักธุรกิจจะจัดประชุมและให้นักธุรกิจในองค์กรหรือผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ในเอกสารนั้นจะต้องระบุข้อความที่เจ้าของข้อมูลนั้นให้ความยินยอม ผู้จัดงานจึงจะจัดเก็บข้อมูลได้ อีกทั้งข้อมูลที่ให้กรอกจะต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการจัดงานเท่านั้น และหากเป็นข้อมูลสำคัญที่ถึงแม้จะจำเป็นต่อการจัดงาน เช่น โรคประจำตัวบางโรค ผู้จัดงานจะต้องบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้นทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่าน ให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย