18 MAY 2022 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 396 VIEWS

ห้ามขายสินค้าแอมเวย์ ผ่าน e-Marketplace และ ช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2565

donot_Banner_Jun22.png

ขายสินค้าแอมเวย์

ผ่าน e-Marketplace และ ช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

“ทำไมถึงเป็นอย่างนี้” “หมดกำลังใจแล้วนะ” และอีกหลายๆ คำพูดที่ส่วนงานกฎระเบียบและจรรยาบรรณได้รับสายจากนักธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทยก็รับทราบถึงประเด็นนี้เช่นกัน หากถามว่าเสียงจากนักธุรกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดจากปัญหาอะไร คำตอบคือการขายสินค้าแอมเวย์ผ่านร้านค้า ทั้งร้านค้าทั่วไป ตลาดนัด และตลาดออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทั้งคนวัยหนุ่มสาว วัยรุ่น วัยทำงานหรือวัยเกษียณ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางพนักงานที่รับผิดชอบหรือคณะผู้บริหารก็รู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างกับนักธุรกิจเช่นเดียวกัน และบริษัทได้เน้นย้ำในการประชุมเกือบทุกครั้งว่า ปัญหานี้มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สินค้าของแอมเวย์ที่วางขายตามสถานที่หรือช่องทางต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ได้มีเพียงสินค้าที่จำหน่ายโดยแอมเวย์ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าจากตลาดเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายด้วย ซึ่งมีสัดส่วนแทบไม่แตกต่างกับสินค้าที่ขายโดยแอมเวย์ประเทศไทยเลย อีกทั้งด้วยกลไกราคาซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการเก็บภาษีของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาสินค้านั้นถูกกว่าสินค้าที่มีฉลากเป็นภาษาไทยอย่างมาก แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อก็ต้องตระหนักหลายประการ ที่สำคัญคือ คุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่บริโภคเข้าไปในร่างกายว่าสินค้านั้นใช้เวลาจัดส่งจากบริษัทแอมเวย์เพื่อนบ้านนานเท่าใด และการจัดเก็บสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพก่อนถึงมือท่านนั้นเป็นอย่างไร นอกเหนือจากคุณภาพแล้ว สินค้าดังกล่าวยังผิดกฎหมายอีกหลายข้อ โดยเฉพาะการไม่ชำระภาษีนำเข้าให้กับรัฐ ต่างกับสินค้าทั่วไปที่เสียภาษีเพื่อให้รัฐนำรายได้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ยังพบการขายสินค้าที่จำหน่ายโดยแอมเวย์ประเทศไทยแบบผิดวิธีและช่องทางอยู่ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการ โดยเฉพาะการขายผ่านตลาดออนไลน์ หรือ e-Marketplace โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางบริษัทแอมเวย์ได้ตรวจสอบและดำเนินการพิจารณาความผิดแก่ผู้ละเมิดระเบียบปฎิบัตินี้เป็นจำนวนหลายรายในปีที่ผ่านๆ มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่า แอมเวย์ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังสองเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

แท้จริงแล้ว บริษัทแอมเวย์ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยการอนุญาตให้แนะนำและนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเองได้ เช่นเฟซบุ๊กของตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงตลาดออนไลน์อย่าง ไลน์หมู่บ้าน ตลาดออนไลน์กลุ่มมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ และที่สำคัญคือ ไลน์ช็อป ซึ่งบรรดาช่องทางออนไลน์เหล่านี้ไม่แตกต่างกับแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์เลยแม้แต่น้อย ดังนั้น แอมเวย์จึงไม่อนุญาตให้นักธุรกิจขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่กล่าวไว้ข้างต้น

body_Banner_Jun22.png

บริษัทขอเน้นย้ำกับนักธุรกิจทุกท่านว่า แอมเวย์จะรักษาไว้ซึ่งโอกาสในการสร้างธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านอย่างสุดความสามารถ และขอย้ำเตือนกับนักธุรกิจที่ละเมิดระเบียบดังกล่าวหรือให้การสนับสนุนให้ดาวน์ไลน์ของตนกระทำผิดว่า บริษัทจะดำเนินการในมาตรการที่สูงสุดแก่ผู้กระทำความผิด เพราะการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวนั้นได้ทำลายความเชื่อมั่น โอกาส ความฝัน และอนาคตที่ดีของครอบครัวของนักธุรกิจแอมเวย์ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องและจรรยาบรรณที่ดี

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้นทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่าน ให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย