19 NOV 2021 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 1186 VIEWS

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับธันวาคม 2564

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับมรกต ไพลิน และทับทิม

button-emerald.pngbutton-sapphire.pngbutton-ruby.png

info.jpg

1_em_2.jpg

Dec_EM-01.jpg

สรรค์ธกรณ์ - ปุณยวรีย์ คำชุม

สงขลา
ธุรกิจแอมเวย์/ธุรกิจแอมเวย์
 (อังคนา จินเดหวา)

ขอบคุณอัพไลน์ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ อาจารย์วรรณา สังคจิตต์ ขอบคุณ คุณโสภา เจริญมาก นธอ.ระดับมรกตสองผู้สถาปนา ขอบคุณ คุณสมบูรณ์ - คุณมาณวิกา ขุนคล้าย นธอ.ระดับมงกุฎทูต ขอบคุณ พญ.นลินาสน์ ขุนคล้าย นธอ.ระดับมงกุฎทูต และทายาทอีกสามท่าน ที่สอนให้ทำธุรกิจแอมเวย์อย่างถูกต้อง และทำให้มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจแอมเวย์จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย นอกจากนี้ยังส่งต่อเป็นมรดกทางธุรกิจและรายได้ได้อีกด้วย

Dec_EM-02.jpg

ฤทธิชัย นามนนท์ - ณัฐพร จิระเรืองฤทธิ์

กรุงเทพฯ
ครู/พนักงานบริษัทเอกชน
(ภาณุมาศ รัตนเถรา - ปิยะนุช ลีลาอุดมลิปิ)

สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากธุรกิจแอมเวย์นี้คือ คำขอบคุณต่อทุกสิ่ง ขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นและผู้มีพระคุณทุกท่านที่พาให้ได้มาเจอธุรกิจที่ดีที่สุดนี้ สำคัญที่สุดคือโค้ชชีวิต คุณสุทธิชัย พลับพลาเล็ก - คุณอรพรรณ เทพฝั้น นธอ.ระดับเพชรบริหาร ที่ทำให้รู้จักและเข้าใจธุรกิจ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณ ธุรกิจนี้ออกแบบให้คนธรรมดาแบบเราทั้งสองสำเร็จได้ ทุกคนที่ทำก็สำเร็จได้เช่นกัน เราเชื่อมั่นว่า “ทุ่มเทให้กับสิ่งไหน สิ่งนั้นจะตอบแทน” เราจะไม่หยุดทุ่มเทให้ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

Dec_EM-03.jpg

ลลินดา จิระชนากุล - ชวิน เมฆรุ่งเรืองไกร

กรุงเทพฯ
ธุรกิจแอมเวย์/ธุรกิจแอมเวย์
(มาริสา มุหซิน)

ความสำเร็จที่เรามีทุกวันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของทีม ขอบคุณผู้เปิดโอกาส คุณมาริสา มุหซิน นธอ.ระดับแพลตินัม ขอบคุณผู้ดูแลในเบื้องต้น คุณศราชัย ตันติจิรวณิช นธอ.ระดับไพลินสองผู้สถาปนา ขอบคุณโค้ชชีวิตและโค้ชธุรกิจที่เชื่อว่าเราสำเร็จได้ คุณพงศชา เบ็ญจพรกุลพงศ์ - คุณพิชญา มานะธัญญา นธอ.ระดับเพชรสองผู้สถาปนา ขอบคุณแบบอย่างในการใช้ชีวิต คุณพีระ พันธุ์พิพัฒน์ - คุณชนัดดา ปรีชาหาญ นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา ขอบคุณผู้ดูแลเราด้วยความรัก คุณนิรมล เวโรจนกุล - คุณสำราญ อุ่นยวง นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุด ขอบคุณดาวน์ไลน์และไซด์ไลน์ทุกคนที่มีส่วนในทุกความสำเร็จของเรา ถ้าเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ ขอให้ตั้งใจ เรียนรู้ ใช้สินค้าและเชื่ออัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

Dec_EM-04.jpg

กาญจนา - ธนภัทร กิ่งก้าน

พะเยา
รับราชการครู/รับราชการครู
(จริยา ใหญ่วงค์ - นำพล รัตน์แก้ว)

ความเชื่อนำไปสู่หนทางของความสำเร็จได้ ขอบคุณผู้สร้างความเชื่อ ความมั่นใจว่าเราทำได้ คุณสุทธิชัย พลับพลาเล็ก - คุณอรพรรณ เทพฝั้น นธอ.ระดับเพชรบริหาร ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ขอบคุณอัพไลน์ที่คอยแนะนำให้คำปรึกษา ขอบคุณดาวน์ไลน์ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดเวลา องค์กรคือแรงผลักดันที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้น เราพร้อมส่งต่อความสำเร็จ และเรื่องราวดีๆ ให้ผู้คนตลอดไป

goback.jpeg

2_sp_2.jpg

Dec_SP_00-01.jpg

กรกฎต - ทิวา สุปรียธรรม

ลำปาง
ธุรกิจแอมเวย์/ธุรกิจแอมเวย์
(เอกชัย - ภัสสมณฑ์ ตรีวัฒนาวงศ์)

“วิกฤติคือโอกาส” ขอบคุณผู้แนะนำทุกระดับชั้น ขอบคุณ คุณเอกชัย - คุณภัสสมณฑ์ ตรีวัฒนาวงศ์ นธอ.ระดับมรกตสองผู้สถาปนา คุณสุเมธ - คุณสุพร ชัยสุวรรณรักษ์ นธอ.ระดับเพชร คุณพรชัย - คุณอิงขนิษฐ ศิรินภาพันธ์ นธอ. ระดับเพชรบริหาร ที่ให้แนวคิดในการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและยั่งยืน

Dec_SP_00-02.jpg

วิมลลักษณ์ ลาภนิมิตรชัย - จีรวุฒิ พสุธาสถิตย์

กรุงเทพฯ
พนักงานบริษัทเอกชน/ ธุรกิจแอมเวย์
(ชีวธันย์ เกียรตินรานนท์)

ขอบคุณ คุณธนัช ลาภนิมิตรชัย พี่ชายผู้มอบโอกาสที่ดีที่สุด ขอบคุณ คุณรัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ นธอ.ระดับไพลิน ที่เชื่อในตัวเราในวันนี้แม้เรายังไม่เชื่อในตัวเอง ขอบคุณ คุณถาม์พร รุ่งภูวภัทร - คุณอัญธิญา ศุภบรรพต นธอ.ระดับเพชร ผู้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ขอบคุณ คุณดารณี - คุณวันชัย รุ่งภูวภัทร นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา สำหรับความเชื่อแนวคิดชีวิตและธุรกิจ ขอบคุณทีมที่เป็นแรงบันดาลใจและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณบริษัทแอมเวย์และสองผู้สถาปนาแอมเวย์ที่เป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุด

Dec_SP_00-03.jpg

ภัคชลี สุรนันทชัย - ไชยยงค์ พฤทธานนท์

ปทุมธานี
ธุรกิจแอมเวย์/พ่อค้าตลาดนัด
(รำพรรณ - อดุลย์ อินต๊ะ)

ขอบคุณ คุณรำพรรณ - คุณอดุลย์ อินต๊ะ นธอ.ระดับเข็มเงิน คุณสุรางค์กุล สุวรรณวาทศิลป์ - คุณเจริญวิชช์ สง่าสงค์ นธอ. ระดับแพลตินัม พ.ต.ท.อัครัช - คุณเรณุกา ถนอมชาติ นธอ.ระดับมรกตสองผู้สถาปนา คุณดารณี - คุณวันชัย รุ่งภูวภัทร นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา ขอบคุณทีมงานและดาวน์ไลน์ทุกคน มีโอกาสมากมายบนโลกนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นโอกาสของเราไหม แอมเวย์เป็นโอกาสของทุกคนที่มีความฝันและความพยายาม

Dec_SP_00-04.jpg

พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงค์ - ชวลิต ศรีประสิทธิ์

นราธิวาส
แพทย์/ธุรกิจแอมเวย์
(ธีระวุฒิ ทวีทรัพย์)

ขอบคุณอัพไลน์ที่ทำให้เรากลับมาดูแลสุขภาพ เราประทับใจสินค้ามากจึงตั้งใจเรียนรู้และศึกษาธุรกิจจนเข้าใจว่า งานที่ดีที่สุดนั้นยังหมายถึงการที่ได้สร้างคุณค่าและได้ช่วยเหลือผู้คนด้วย ขอบคุณอัพไลน์ทุกท่าน ขอบคุณ คุณอุทุมพร บุญณะ - คุณพิทัก แร่กาสินธุ์ นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา คุณพสธร - ทพญ.มาลีนี แซ่ตั้ง นธอ.ระดับเพชรคู่ ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา

Dec_SP_00-05.jpg

กรรณิการ์ - กัมปนาท พิมพขันธ์

สุพรรณบุรี
รับราชการครู/รับราชการ
(ดวงสมร ขาวจันทร์)

ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง มีธุรกิจเป็นของตนเอง ขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้น ขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจ สนับสนุนเคียงบ่าเคียงไหล่ ขอบคุณทีมงานที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลความรู้ตลอดมา ขอบคุณ คุณชัชวาล อินทนะ - คุณเพ็ญภักดิ์ ฟ้าทองศรีสุขดี นธอ.ระดับเพชรบริหาร ขอบคุณตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้- สถาปนา ผู้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตและธุรกิจ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จในครั้งนี้

Dec_SP_00-06.jpg

ณัฐชานันท์ จิตธนนุศาสตร์

กรุงเทพฯ
ครีเอทีฟ
(ภาณิชา - ดิษเดช จำลองเพ็ชร)

ขอบคุณผู้นำทุกท่านที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ขอบคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ คุณวันทนีย์ - คุณพิศิษฐ์ จิตธนนุศาสตร์ นธอ.ระดับเพชรบริหาร ที่สอนให้เรามีแนวคิดใช้ “ความดีนำความสำเร็จ” ในการดำเนินชีวิตและสร้างธุรกิจแอมเวย์ ขอบคุณเพื่ือนๆ ที่ร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันจนวันนี้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ สุดท้ายนี้ “ไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไร เวลาก็ผ่านไปอยู่ดี งานสร้างชีวิตไม่ได้อยู่ที่ยากหรือง่าย แต่อยู่ที่คุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเราเลือกถูก เวลาที่ผ่านไปในทุกวินาทีจะมีคุณค่ามหาศาล”

Dec_SP_00-07.jpg

นิลุบล พัชรมานิต

ลำพูน
ธุรกิจแอมเวย์
(นฐมน - ไกรศร นามศรี)

ขอบคุณผู้เปิดโอกาส คุณนฐมน - คุณไกรศร นามศรี นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา ขอบคุณ นพ.สุธี - คุณรุ่งละมัย สุดดี นธอ.ระดับมรกตสองผู้สถาปนา ผู้เป็นต้นแบบความสำเร็จที่ให้แนวคิดและเป็นกำลังใจ ขอบคุณ ร.ท.ชัชชัย - คุณจุฑารัตน์ เฉลยจิตร์ นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา คุณณัฐวัฒน์ - คุณอรอุษา เฉลยจิตร์ นธอ.ระดับตรีเพชรสองผู้สถาปนา ผู้เป็นต้นแบบของความสำเร็จที่สวยงาม ขอบคุณดาวน์ไลน์และไซด์ไลน์ ขอบคุณตัวเองที่รับธุรกิจนี้เป็นเครื่องมือสร้างชีวิต ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ที่สนับสนุนให้เราได้สำเร็จตามความฝัน

Dec_SP_00-08.jpg

แคทรียา ช้างบุญชู

สมุทรสาคร
ธุรกิจแอมเวย์
(ชุติมา อรุโณทัยสกุล)

ขอบคุณผู้เปิดโอกาส คุณชุติมา อรุโณทัยสกุล นธอ.ระดับมรกต ขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นที่เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จได้ ในวันที่เรายังไม่เชื่อว่าเราจะเป็นไปได้ ขอบคุณดาวน์ไลน์ทุกคนและไซด์ไลน์ที่รวมทีมที่เชื่อในตัวเราและร่วมกันสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจ เลือก แลก ลุย เชื่อว่าแอมเวย์คือเครื่องมือที่ใช้สร้างชีวิตและเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ใครหลายคนได้อย่างแน่นอน “ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคำอธิษฐาน แต่ล้วนเกิดจากความพยายามและตั้งใจ”

Dec_SP_00-09.jpg

ภญ.ณัฐกานต์ ยิ่งขจร

ตรัง
เภสัชกร-รับราชการ
(ปัญจพล ศรีหงส์ - นงค์ครวญ ตินตานนท์)

ขอบคุณ คุณวรทิต อ่อนประเสริฐ ที่เปิดโอกาสให้ได้มาเข้าใจธุรกิจแอมเวย์ ขอบคุณอัพไลน์ คุณสายวรีย์ - คุณพลัฏฐ์ พัชรการัณย์ นธอ.ระดับเพชรบริหาร ที่เป็นยิ่งกว่าโค้ชธุรกิจ แต่ยังเป็นโค้ชชีวิต และเชื่อมั่นในตัวเราตลอดเวลาว่าเราทำได้ ขอบคุณทีมที่เป็นพลังงานและเป็นบรรยากาศที่ดีให้กันและกันการตั้งใจเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง อยู่ในบรรยากาศนี้อย่างต่อเนื่องและยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จโดยมีอัพไลน์เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับการมีคนบอกทางแต่เป็นทางที่ใช่ ช่วยประหยัดเวลาชีวิตในการทำสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ

Dec_SP_00-10.jpg

สุมาลี ทองแกมนาค

นครศรีธรรมราช
ค้าขาย
(วณัฎฐี ผลบุญ)

ขอบคุณ คุณยุพาวดี ผลบุญ ผู้เปิดโอกาส ขอบคุณ คุณจรรยา บรรจงเดช - คุณประทีป ลักษณะวิมล นธอ.ระดับไพลิน ผู้ที่คอยเคียงข้างในการทำธุรกิจ ขอบคุณ คุณกชพร ศรีเรืองเดช - คุณสุวิทย์ ศรีษะแก้ว นธอ.ระดับเพชร ผู้ที่คอยให้แนวคิดและวิธีการทำธุรกิจ แอมเวย์เป็นธุรกิจที่พิเศษเพราะออกแบบมาให้แต่ละคนช่วยเหลือกันและกัน นำคนดีที่มีความฝัน ขยัน อดทน มารวมตัวกันแล้วสร้างเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่ง โค้ชสอนเสมอว่า โค้ชและระบบทีมต้องเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิด “ใช้ความรักนำพาธุรกิจ มีความสุข สนุก สำเร็จ”

goback.jpeg

3_rb_2.jpg

Dec_RB_00-01.jpg

ชัยวัฒน์ แซ่โง้ว - มารีน่า สุขสาลี

นนทบุรี
ธุรกิจส่วนตัว/ธุรกิจส่วนตัว
(พงษ์พันธ์ เพ็ชรจันทร์ - ยุวธิดา ไชยดำ)

ขอบคุณ คุณพงษ์พันธ์ เพ็ชร์จันทร์ - คุณยุวธิดา ไชยดำ นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา ที่เป็นแบบอย่างและนำทางไปสู่ความสำเร็จ ขอบคุณ นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ นธอ.ระดับมงกุฎสองผู้สถาปนา ที่ปลูกฝังความรักและสอนให้ช่วยคนที่เดินตามมาให้สำเร็จก่อน และเราจะประสบความสำเร็จ หมั่นเข้าหาคนสำเร็จ มีเป้าหมายชัดเจนและไม่หยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง

Dec_RB_00-02.jpg

ศิรินทร - พ.จ.อ.เฉลิม มีธรรม

อำนาจเจริญ
พยาบาล/รับราชการ
(ผศ.ยุทธ - สุชาดา แม้นพิมพ์)

เราทำธุรกิจแอมเวย์เป็นอาชีพเสริมตามโอกาสและเวลาที่มี ดูแลลูกสองคนและทำกิจกรรมอื่นไปพร้อมๆ กัน แต่ก็มีรายได้ทั้งสองอาชีพ เราเริ่มต้นจากเรียนรู้ ลงมือทำ ปรึกษาและเชื่ออัพไลน์ เราแข่งกับตัวเอง พัฒนาตนเอง เชื่อผู้ประสบความสำเร็จ ปรับฐานให้เข้าสู่เงื่อนไขของความสำเร็จ ทำตามหลักการอย่างต่อเนื่องก็ประสบความสำเร็จได้ ขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับและบริษัทแอมเวย์ประเทศไทย

Dec_RB_00-03.jpg

ภิญญาพัชญ์ วินิชจิราวัฒน์ - มโนบุญนิล

กรุงเทพฯ
ผู้จัดการกองถ่ายหนังโฆษณา (Freelance)/ธุรกิจส่วนตัว
(ปิยทิพย์ พันธ์คำสิงห์ - ธนากร หัสภาค)

ก่อนที่จะมาเจอธุรกิจนี้ ส่วนตัวคือเป็นคุณแม่หลังคลอดที่หุ่นพังจนได้มาเข้าโปรแกรมควบคุมน้ำหนักแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำให้มีคนรอบตัวมาลงโปรแกรมตามและเราก็มีรายได้ เนื่องจากเกิดวิกฤติโรคโควิด 19 ส่งผลให้งานที่ทำต้องหยุดชะงัก แต่ธุรกิจแอมเวย์เปลี่ยนชีวิตเรา ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดยที่คิดเพียงแค่ว่า “ถ้าอะไรที่คนหนึ่งทำได้ เราก็ทำได้เช่นกัน” และจดจ่อไปที่เป้าหมายจนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ

goback.jpeg