12 APR 2022 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 432 VIEWS

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤษภาคม 2565

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับมรกต ไพลิน และทับทิม

button-emerald.pngbutton-sapphire.pngbutton-ruby.png

info.jpg

3_rb_2.jpg

May22_RB-01.jpg

เอื้อมพร จีรวัฒนเกษตร์

กรุงเทพฯ
ธุรกิจส่วนตัว
(อัศวิน รัตนสิทธิ์ - อนุสรา แขวงสุ่น)

ไม่มีอะไรดีไปกว่าการตั้งเป้าหมาย แล้วลงมือทำทันที ความสำเร็จจะเกิดได้ไม่ยาก ถ้าเราไม่ท้อไปก่อน ธุรกิจแอมเวย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ก้าวผ่านวิกฤติมาได้ ขอบคุณบริษัทแอมเวย์และอัพไลน์ที่ให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้าน ขอบคุณความโชคดีในโอกาสทุกๆ อย่างที่ทำให้มีวันนี้

May22_RB-02.jpg

ฮูดา - ศักรี่ย้า หมัดสะแหละ

สงขลา
ธุรกิจแอมเวย์/ธุรกิจแอมเวย์
(อุไรวรรณ แขกพงค์ - อุหมาด หมัดเลียด)

ขอบคุณอัพไลน์ที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นโอกาสและความสวยงามของธุรกิจ ขอบคุณที่ไม่คิดแทนเราในวันนั้น เมื่อโอกาสมาอยู่ตรงหน้าก็ต้องรีบไขว่คว้า ธุรกิจนี้มีอัพไลน์เป็นโค้ชและแค่ทำตามคำแนะนำของโค้ช ขอบคุณ คุณฐิติวัสส์ สุรจันทรชาด - คุณอินธกานต์ ศิริชีวกุล นธอ.ระดับเพชรบริหาร คุณพสธร - ทพญ.มาลีนี แซ่ตั้ง นธอ.ระดับเพชรคู่ ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นธอ.ระดับมงกุฏทูตสองผู้สถาปนา

May22_RB-03.jpg

ภัสชญามณฑ์ กรอบทอง - ไมตรี วงษาพรม

อุบลราชธานี
พนักงานธนาคาร/ธุรกิจส่วนตัว-ธุรกิจแอมเวย์
(กฤษฎานุพงษ์ วิชัย)

เราเห็นอนาคตที่มั่นคงในธุรกิจแอมเวย์ซึ่งสามารถตอบโจทย์ชีวิตและครอบครัวได้ เราอยากเห็นตัวเองและองค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ อยากให้ทุกคนได้ใช้สินค้าดีๆ มีคุณภาพและอยากให้ทุกคนเปิดใจในธุรกิจแอมเวย์ ขอบคุณอัพไลน์ ดาวน์ไลน์ และทุกคนในองค์กร

May22_RB-04.jpg

สุชาติ - ปิยวรรณ์ ชัยนำยนต์

กรุงเทพฯ
วิศวกร/Finance Analyst
(สิริกร วาจาวุทธ)


เราเชื่อว่าเราเริ่มต้นทำอะไรด้วย “ความฝัน” แต่เราจะสำเร็จอะไรได้เพราะ “วินัย” ขอบคุณ คุณสิริกร วาจาวุทธ นธอ.ระดับเพชร คุณเชวง คุณชยางกูร - คุณกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินทร์ นธอ.ระดับมงกุฏทูตสองผู้สถาปนา คุณปัญจพล จุรีเกษ - คุณภารดี ปิยนันทวารินทร์ นธอ.ระดับเพชรคู่ ที่เราสำเร็จขึ้นมาได้แบบต่อเนื่องเพราะเกิดจากการสะสมความสำเร็จเล็กๆ ในแต่ละวัน ความสำเร็จในแอมเวย์ง่ายมาก

May22_RB-05.jpg

ธัณวนันต์ - ณัฐวัฌต์ วิโรจน์วรานนท์

กรุงเทพฯ
ธุรกิจแอมเวย์-นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ ธุรกิจแอมเวย์-นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
(รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช - นิยุตรัตน์ จามพันธ์)

ใน “วิกฤติ” มี “โอกาส” แต่มีแค่เพียงไม่กี่ “โอกาส” ที่เติบโตท่ามกลาง “วิกฤติ” ขอบคุณแอมเวย์ที่เป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุดและมีระบบซัปพอร์ตธุรกิจให้เราลุยไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ขอบคุณ คุณรัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช - คุณนิยุตรัตน์ จามพันธ์ นธอ.ระดับมงกุฏทูต คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์ - คุณรมัณยา จูฑะเตมีย์ นธอ.ระดับมงกุฏทูต ขอบคุณทีมที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและช่วยเหลือเราตลอดระยะเวลาของความสำเร็จ

May22_RB-06.jpg

พรพรหม หิรัญเมฆาวนิช - ไอรินทร์ เดชคงคูณพิพัฒน์

กรุงเทพฯ
เจ้าของธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ
(มานี ชัยอมรพันธ์)

“การต่อสู้เป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็สู้การเลือกถูกครั้งเดียวไม่ได้ ชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ แต่ชีวิตสำคัญที่การเลือก” ขอบคุณ คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ นธอ.ระดับมงกุฏทูต คุณมานี ชัยอมรพันธ์ นธอ.ระดับแพลตินัม ที่ทำให้เราได้เจอผู้คนและโอกาสที่ดีของธุรกิจนี้ ขอบคุณผู้นำและทุกคนในทีม ขอบคุณสองผู้สถาปนาแอมเวย์และครอบครัว พนักงานทุกท่าน ขอบคุณครอบครัวของเราที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา

goback.jpeg